El programa ofereix material didàctic al professorat, i estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura. Anualment es convoca un concurs amb molta participació per part dels centres educatius.