Impulsors d'iniciatives, recerques i debats per transformar l'educació a Catalunya