Calendari dels principals esdeveniments educatius (jornades, conferències, festes) i el seu seguiment per part dels centres educatius.