El programa té per objectiu potenciar la biblioteca escolar de tots els centres educatius com un espai de recursos on tota la comunitat educativa puguin trobar informació en diversos suports. Més informació